ΚΑΘΕΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Μ-40

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
 

Κατάλληλες για ανύψωση

και μεταφορά φύλλων

γυαλιού μεγάλων διαστάσεων

(π.χ. 6 Χ 3.21m).

 
Μέγιστο βάρος ανυψώσεως 800 - 1.200 kgr
Αριθμός σημείων αναρροφήσεως αέρος : 8 - 12
Ολική ισχύς: 0.25 - 0.37 kw / 380 - 220 V
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑΣ :
J - 8 3.00 Χ 0.30 Χ 1.50 m
J - 10 3.00 Χ 0.30 Χ 1.50 m
J - 12 3.00 Χ 0.30 Χ 1.50 m
ΜΕΓIΣΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ:
J - 8 800 kgr
J - 10 1.000 kgr
J - 12 1.200 kgr
Ο αριθμός των σημείων αναρρόφησης του αέρα και η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.